am:  “Toezicht volgens het boekje werkt niet”

Theodor Kockelkoren was lange tijd het gezicht van de toezichthouder richting de verzekeringsbranche. In oktober 2015 vertrok hij bij de AFM. am: sprak met hem over het boekje dat hij daarna geschreven heeft: Toezicht Als Beroep. Over open normen en wat een toezichthouder wel én niet kan doen. Tegen am: vertelt hij ook wat niet zo goed ging.

Kockelkoren vertelt hoe hij zijn vertrek aankondigde bij de AFM in april 2015, zich beraadde op zijn toekomst en dat toen borstkanker bij zijn vrouw werd vastgesteld. De afgelopen maanden waren hectisch en moeilijk, zegt hij openhartig, maar het was ook goed dat hij tijd had voor zijn gezin. Hij oogt ontspannen. Met zijn vrouw gaat het beter, zegt hij. En per 1 september gaat hij terug naar de werkgever waar hij voor de AFM ook werkte: McKinsey.

Zie: interview am:

IEX: “Idealistisch toezicht verdient een kans”

Doordat financieel toezicht meer een taak van Europa wordt, vreest oud-AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren dat het systeemdenken gaat overheersen en er geen plek meer zal zijn voor idealistische toezichthouders.

Met de Brexit is Nederland bovendien een Europese bondgenoot kwijtgeraakt die vindt dat toezicht meer is dan alleen kijken of regels worden nageleefd.

In zijn onlangs verschenen boek Toezicht als Beroep stelt oud AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren dat toezicht zonder idealen verzandt in nutteloze bureaucratie, omdat ‘iedereen stopt met nadenken’.

Zie: interview IEX.

Fondsnieuws: “Ex-topman AFM: Toezicht moet juist idealistisch zijn”

“De markt mort regelmatig als toezichthouder AFM met normatieve leidraden komt over bijvoorbeeld het gebruik van passieve fondsen of het centraal stellen van de klant. De toezichthouder zou zich moeten beperken tot het handhaven van de regels, in plaats van zich op te stellen als moraalridder, klinkt het dan. Voormalig AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren ziet dit anders.

In zijn zojuist verschenen boek ‘Toezicht als Beroep gaat Kockelkoren uitgebreid in op de verschillen tussen niet-idealistisch en idealistisch toezicht, zoals hij het noemt. Niet-idealistisch toezicht is volgens hem gedoemd te mislukken. Zwart-wit gesteld komt dit er volgens hem namelijk op neer dat je je verliest in details, zonder echt problemen op te lossen.”

In het interview vertelt Kockelkoren hoe zijn voorkeur voor idealistisch toezicht is gegroeid. Het was er niet al vanaf dag één.  Hij gaat ook in op de kritiek dat de toezichthouder zijn boekje te buiten zou gaan.

Zie: Interview Fondsnieuws.